Bokförlaget LiviDo Reflections startades 2005. Utgivning, publicering och distribution görs i samarbete med CKM Media AB.


Först ut har vi en debutant - Odd Odenvind. Odd är född och uppväxt i Stockholm, där han sedan många år är verksam som VD inom databranschen. Under många och långa resor och genom spännande möten har han fått inblick i vitt skilda kulturer, såsom här de arabiska och kurdiska. Han har länge velat omsätta sina intryck i litterärt skapande, och En man - två världar är hans debutroman.

BTJ, Bibliotekstjänst, ger följande omdöme:
Det är en mycket bra, intressant, lärorik och spännande bok. Språket är lättförståeligt och stilen beskrivande. Man får en mycket god bild av Shyars liv och hans sätt att tänka, de olika platser han bor på och tider han genomlever.


Förlaget säger så här:
Med djup inlevelse och gedigna kunskaper har Odd Odenvind gett begreppen kurd, invandrare och homosexuell ett mänskligt ansikte. Alla tre ämnena är laddade och kontroversiella, och porträttet tecknas utan förskönande hyckleri, kärleksfullt men inte alltid vackert. En man - två världar är en mycket annorlunda och fängslande roman om vår tid.

Beställ här för omgående leverans:

Eller fråga din bokhandlare!

ISBN 91-7040-048-2
Inbunden, 354 sidor

 

Presskontakt:
Recensionsex, resumé,
text- och bildmaterial

LiviDo HB
Gråhundsvägen 54
128 62 Sköndal
info@lividoreflections.se
070 - 764 12 94

     

En man - två världar är baserad på ett verkligt nutida arabiskt/kurdiskt livsöde och behandlar många av den kulturens mest ödesmättade frågor, såsom hedersmord och tvångsgifte, blodiga uppror, förtryck och fördömanden.
  Vi följer Shyar Shamdin under 30 år, då han rör sig mellan två skarpt kontrasterande världar. Genom att Shyar också är artist och homosexuell i ett samhälle där avvikelser kan straffa sig, blir helheten en unik och brinnande aktuell samtidsskildring.
  Plågad av inre och yttre konflikter söker Shyar sin identitet - och den sanna kärleken. Det blir en lång och dramatisk färd, genom kulregn över otillgängliga berg, från den kurdiska slutenheten till den svenska öppenheten, via det mest förbjudna och det djupaste själsliga mörker, genom svindlande kärlek och svidande svek.
  Sexualiteten går som en röd tråd genom berättelsen, och skildringarna av sexuella upplevelser är osminkade - men så här ser verkligheten ut, i all sin lust och olust.

Vår berättelse börjar i Mosul i norra Irak, strax vid gränsen till Kurdistan. Vi rör oss uppåt in i det till stora delar otillgängliga bergsområde som täcker nordöstra Irak, norra Syrien, södra Turkiet, västra Iran och en bit av några av de sydligaste forna sovjetstaterna.
  Vi befinner oss i en etnisk och politisk krutdurk, omgivna av de turkiska, arabiska och persiska nationerna, internationellt betydelsefull för sin strategiska placering. Ett område till synes oändligt rikt på vår tids viktigaste hårdvaluta, värd att kriga för: oljan.


Brita Gustafson, kolumnist, säger:
Historien är en spännande skildring som ger läsaren insikt i en mängd aktuella ämnen;
• Hur det är att växa upp som kurd i Irak.
• Hur det är att vara homosexuell och troende muslim.
• De intryck som en irakisk invandrare möter i det svenska samhället.
• Hur tryck och påverkan från familjen styr våra liv.
• Var man sätter gränser mellan generositet och utnyttjande.

Läs berättelsen som en roman eller som en historisk skildring. Förutom att jag lärde känna Shyar, så fick jag mig en mängd nya insikter till skänks.

Brita Gustafson -
Eastbourne, maj 2005


En man två världar – ett fängslande drama aktuellt i migrationens tidsålder


23 FEBRUARI, 2016 / THOMASWIMARK

I debutromanen ”En man två världar” har Odd Odenvind (något före sin tid) verkligen lyckats fånga en verklig livshistoria som är högaktuell i debatten om HBTQ-personer som flyr eller lämnar förtryckande länder och regimer.

Senast idag rapporterade DN att Migrationsverket inte avser att skapa särskilda boenden för utsatta HBTQ-personer, en väg som Tyskland valt också rapporterat i DN. RSFL, som är en av de organisationer som organiserar asylsökande, papperslösa och nyanlända HBTQ-personer, arrangerade under Stockholm Pride i somras det första asylforumet för HBTQ-personer. Där belyste de bland annat de många utmaningarna som HBTQ-personer ställs inför vid ankomsten till Sverige. Nätverket av familj, släkt och vänner som för många migranter är en tillgång vid nystarten i Sverige kan för HBTQ-personer bli ett nätverk som begränsar eller till och med idkar våld mot dem. Den här tvådelade funktionen där familjen kan vara både en tillgång och en begränsning är inget nytt, jag publicerade nyligen en artikel från mina fältstudier i Turkiet där jag beskriver detta.

Det innovativa med Odd Odenvinds (som jag tar för givet är en pseudonym) beskrivning är förstås att han inte bara följer huvudpersonen Shyar Shamdin efter flytten till Sverige utan under hela hans livstid. Shyar växer upp som arabisktalande kurd i Irak, för att sedan fly till Iran och slutligen vidare till Sverige. Han anpassar sig ständigt till familjen och de politiska riktändringarna för att överleva. Han bestraffas för sina sexuella begär och handlingar genomgående av familj och samhälle, både under tiden i Irak/Iran/Turkiet/Kurdistan och i Sverige genom hans nätverk av familj, släkt och vänner. Till slut blir han kidnappad och tvångsgift med Sherin, en kvinna han inte åtrår eller älskar. Mot slutet av berättelsen går handlingen mot en katastrof där han skiljer sig från Sherin och måste avsäga sig all kontakt med familj och vänner för att inte bli offer för hedersmord. Det slutar däremot någotsånär lyckligt i och med att han träffar en svensk man och de gifter sig och flyttar ihop.

Vad Odenvind genom denna berättelse lyckas förmedla är inte bara Shyars livshistoria utan även ett realistiskt händelseförlopp för många andra migranter som anländer varje dag till Sverige med liknande begär. En fin berättelse om migration i vår tid.