HEM
Nya specialerbjudanden från LiviDo Reflections!
Vill du skaffa dig ett försprång som debuterande författare i dagens knivskarpa konkurrens? Då är en sakkunnig bedömning av ditt manus ett MÅSTE innan du går vidare till förlagen eller bestämmer dig för publicering i egen regi. LiviDo Reflections har lyckats knyta en av Sveriges mest kvalificerade och välrenommerade lektörer/redaktörer till sig. Enligt praxis i branschen är lektör och skribent anonyma för varandra, så vi kan inte nämna något namn. Vår lektör har 30 års erfarenhet, i Sverige och internationellt, av samarbete med nya och etablerade författare inom ett brett register av ämnesområden, fiction och non-fiction. LiviDo Reflections kan därför vidga förlagsverksamheten med följande erbjudanden:

Lektörstjänst
Vår lektör:

  • läser och bedömer ditt manus professionellt: form, språk, struktur, innehåll, tempo – allt som gör en bok till en läsupplevelse
  • skriver ett utförligt omdöme, med exempel ur texten, 4-6 sidor långt
  • ger konkreta råd om förbättringar
  • bedömer behovet av ytterligare bearbetning och korrekturläsning

Lektör och skribent är anonyma för varandra och all kontakt sker via LiviDo Reflections.

Det manus du vill ha lektörsläst ska:

  • vara utskrivet från skrivmaskin eller dator och vara sidnumrerat
  • ha teckenstorlek om minst 12 pkt och ha dubbelt radavstånd
  • vara en kopia (alla manus behandlas konfidentiellt, men återsänds inte per automatik)
  • vara försett med information om kontaktperson, telefonnummer och fakturaadress

• Det tar mellan 6 och 8 veckor för oss att göra utlåtandet
• Vi kan endast bedöma maskinutskrivna manus – handskrivna eller digitala manus tas inte emot.
• Observera att vår tjänst inte alls garanterar utgivning av ditt manus

Arvode lektörstjänst:
Startavgift 2.200 kr + 8 kr/manussida. Betalning sker mot faktura som skickas när manuskriptet inkommer. Moms tillkommer.

Skicka ditt manus till:
(Insänt manus gäller som beställning av lektörstjänsten.)
LiviDo HB
Wallingatan 11
111 60 STOCKHOLM


Korrekturläsning
Veteran eller debutant – alla behöver dessutom en utomståendes finputsning av korrekturet före tryck: nya ögon som upptäcker de skriv- och sättningsfel man själv blivit blind för. Även typografin granskas. Arbetets omfattning och vår prissättning beror på korrekturets skick. Kontakta LiviDo Reflections för kostnadsförslag.

Copy runt din bok
Om du har titel, baksidestext, fliktexter etc färdiga har du gjort en stor del av säljjobbet. Det uppskattas av det förlag du vänder dig till, och det underlättar för dig. Här kan LiviDo Reflections ge dig ovärderlig hjälp. Hör med oss om kostnadsförslag.

Kontakt och förfrågningar:
Erik Andersson
info@lividoreflections.se
Tel: 070-764 12 94